Category
بیلیط (فدایی) fadaei bilit
بیلیط (فدایی) fadaei bilit

بیلیط (فدایی) fadaei bilit

5 min

سینه نزن، اینجا هیئت نی راست بگو، قمرو کجات غیب کردی؟ یالقوز کف‌خواب می‌خواد بشه قارپوز رپ فارس لاشی، به قدرته، به قدمت نی مونده مسجد برن اینا جمعه شب رپ مدرسه باشه اینا مبصرن فقط بلدن پشت سر ما کس بگن اگه لال بشیم کی‌ از آبان بگه گل‌پسر؟ بس کن، جلو هوادارات می‌شی‌ شرمنده‌تر یه خواب خوش نمی‌ذارم برات، می‌گن بختک به من راستی‌ پنبه رو از تو دماغت در بیار بعد خط بزن می‌گم مرگ موش بده بهت اونی‌ که ازش می‌گیری کوک رو چاقال می‌کوبمت زمین مثل جودوکارا برو بابا کیرم تو تو و نایاک جای تیرت معلوم می‌شه خم بشی‌ جلو آقا درمی‌ره زوار ورق اینجا آتیش می‌ریزه از دهن بچه‌ها به ملت نشون می‌ده حساب تقل شخصی‌ نی، ما ترمز بریدیم، تو سوزوندی چراغ عقب همه‌ش صد من یه غاز شما تیراندازیاتون مثل هفت‌سنگ ماست من مثل تو رو باسکول نیستم هر شب ولی سنگین‌تر از وزنته پرونده‌هام مجسمه‌ی قلابی، سر هم شدی با تف‌مالی مخبر دوزاری، بی‌وجدانی تخم داری فقط واسه کس‌بازی سر پنج گرم صادقو به چخ دادی می‌گن به طرف: «به تلاش نی، به ط‌مع‌ست» مفت، ارزون، یه فیتن به طلا، به تینا می‌گن: «بتکون بتیغم» بتهوون، می‌سوزه؟ بتمرگ بتادین بریزم هی‌ نبودیم لاتی پر کردن زیرسازی کردیم بشه بازی محکم‌تر زنده‌م چون قاضی کشتم من بی‌خبرن نفوذیمون قاطی‌ دشمن هست انگل جامعه‌ست کجا در می‌ری؟ تازه می‌خوام ته حلقت کفشمو جا بدم بی‌قانونی، مثل عیسی خونی طی‌ نزاع خیابونی نشونه می‌گیریم گردنو غالباً روحیه لطیفه، اهل قلم و ایهام مثل جلاد ولی بی ‌‌شلاق می‌کنم تن ورقو سیاه اشهدو بخون، کفنو بیار تیم شید، فدائی یه‌تنه همه رو می‌گاد تو همیشه عکس‌دار بوده جامدادیات کف می‌زدن واسه خایه‌مالیات این بیت نی، بیلیطه که بشینی‌ لای حاجیا کنار سد مصطفی تو اتوبوس راهیان بیست می‌شی‌ امثال تو رو که می‌بینم می‌گم خوبه پیش‌گیری ترسیدی انگار تو نمره بودی و تیغ دیدی نتیجه معلومه، دیگه چرا کون پیش می‌دی؟ پی پول پیش‌بینی‌ نمی‌رسه پات به زین تو پیچیدی ولی‌ خب جاده چی؟‌ افتاده زندگی‌ کن، لات بمیر همه جایزه‌ها مال شما یه شیر احتیاجی نداره بهش تاج بدی کار ما تو سلولا می‌شه پخش قبل اعدام، زیر لب خدا چیه؟ منم نمی‌ذارم بشی‌ پیرمرد آویزونت می‌کنم از میخ سقف ملتفت یعنی‌ شیب مرگ تهش خاکت می‌کنم و شهرداری می‌آد قیر می‌ریزه بودی حالا، چرا جیم می‌شی‌ هی‌؟ من بیتام باعث شد امامشون معجزه کرد بدون دوربین فیلم می‌گیره لمپن هفت‌مواد، لفظ نیا تو رو چه به هنر؟ باس بری مصلا بخونی‌ وإن یکاد اگه تو حسینی، من یزیدم اینجا کربلاست نمی‌ذارم سر برات هی‌ نبودیم لاتی پر کردن زیرسازی کردیم بشه بازی محکم‌تر زنده‌م چون قاضی کشتم من بی‌خبرن نفوذیمون قاطی‌ دشمن هست لات قرتی ببینیم، پس‌گردنی محکم امر به معروف، بوس، نهی از منکر من مثل خامنه‌ای‌ام ملتفتیا تاج سرمن و بقیه دشمن خواست دوخم بگیره خیمه زدم حیف نفس یه کفن تنت می‌کنم عین جسد واسه تو آخر زمونه‌س واسه من فقط یه بیت خفن بهت بگم ارباب لاف؟ یا قصاب مال؟ چی‌ شنیدی درباره ما؟ دم‌دستی‌تری از لفظای یاس اگه کسی‌ پشتته، هوادار تو نی، بدخوای ماس جیگری، دل و قلوه، بزدل تو آخرش هم یه لمپنی با شیکم گنده تو یه بنز قرضی به رنگ عقده عرق سرد پیشونیتو می‌مالی به لنگت بیلیط بکش، تو که خزانه‌ت پره شهر خالی‌ بوده، حاجی بدعادت شده کلافه‌ست، آب قطعه، باید طهارت کنه تو وزارت بهش می‌گن برادر هثین از الفبا یاد گرفتی‌ فِ‌ فرار، دیدیم که گرخیدی اواخر یارو ادبیاتش صفره حالا چه با سین چه با صاد، دیگه توفیری نداره صبح، ظهر، شب می‌مالی با چفیه شنیدم تیم شدی جدیداً با مصطفی جقیه یه عمامه بذاری رو سرت همه می‌گن: «عه! ؛ چقدر به مجتبی شبیهه!» ؛ تو رو چه به زیر زمین؟ باید بری سینه‌زنی‌ می‌گه بیا رفاقت کنیم، دیره ولی خودتو فروختی که چی‌ بخری؟ قصه‌ت تموم می‌شه مثل رضا کیرخری هی‌ نبودیم لاتی پر کردن زیرسازی کردیم بشه بازی محکم‌تر زنده‌م چون قاضی کشتم من بی‌خبرن نفوذیمون قاطی‌ دشمن هست شما اگه همه‌تون متحد شید نمی‌تونید حتی میم ملتفت

Episodes (291)

بیلیط (فدایی) fadaei bilit2022-05-24

سینه نزن، اینجا هیئت نی راست بگو، قمرو کجات غیب کردی؟ یالقوز کف‌خواب می‌خواد بشه قارپوز رپ فارس لاشی، به قدرته، به قدمت نی مونده مسجد برن اینا جمعه شب رپ مدرسه باشه اینا مبصرن فقط بلدن پشت سر ما کس بگن اگه لال بشیم کی‌ از آبان بگه گل‌پسر؟ بس کن، جلو هوادارات می‌شی‌ شرمنده‌تر یه خواب خوش نمی‌ذارم برات، می‌گن بختک به من راستی‌ پنبه رو از تو دماغت در بیار بعد خط بزن می‌گم مرگ موش بده بهت اونی‌ که ازش می‌گیری کوک رو چاقال می‌کوبمت زمین مثل جودوکارا برو بابا کیرم تو تو و نایاک جای تیرت معلوم می‌شه خم بشی‌ جلو آقا درمی‌ره زوار ورق اینجا آتیش می‌ریزه از دهن بچه‌ها به ملت نشون می‌ده حساب تقل شخصی‌ نی، ما ترمز بریدیم، تو سوزوندی چراغ عقب همه‌ش صد من یه غاز شما تیراندازیاتون مثل هفت‌سنگ ماست من مثل تو رو باسکول نیستم هر شب ولی سنگین‌تر از وزنته پرونده‌هام مجسمه‌ی قلابی، سر هم شدی با تف‌مالی مخبر دوزاری، بی‌وجدانی تخم داری فقط واسه کس‌بازی سر پنج گرم صادقو به چخ دادی می‌گن به طرف: «به تلاش نی، به ط‌مع‌ست» مفت، ارزون، یه فیتن به طلا، به تینا می‌گن: «بتکون بتیغم» بتهوون، می‌سوزه؟ بتمرگ بتادین بریزم هی‌ نبودیم لاتی پر کردن زیرسازی کردیم بشه بازی محکم‌تر زنده‌م چون قاضی کشتم من بی‌خبرن نفوذیمون قاطی‌ دشمن هست انگل جامعه‌ست کجا در می‌ری؟ تازه می‌خوام ته حلقت کفشمو جا بدم بی‌قانونی، مثل عیسی خونی طی‌ نزاع خیابونی نشونه می‌گیریم گردنو غالباً روحیه لطیفه، اهل قلم و ایهام مثل جلاد ولی بی ‌‌شلاق می‌کنم تن ورقو سیاه اشهدو بخون، کفنو بیار تیم شید، فدائی یه‌تنه همه رو می‌گاد تو همیشه عکس‌دار بوده جامدادیات کف می‌زدن واسه خایه‌مالیات این بیت نی، بیلیطه که بشینی‌ لای حاجیا کنار سد مصطفی تو اتوبوس راهیان بیست می‌شی‌ امثال تو رو که می‌بینم می‌گم خوبه پیش‌گیری ترسیدی انگار تو نمره بودی و تیغ دیدی نتیجه معلومه، دیگه چرا کون پیش می‌دی؟ پی پول پیش‌بینی‌ نمی‌رسه پات به زین تو پیچیدی ولی‌ خب جاده چی؟‌ افتاده زندگی‌ کن، لات بمیر همه جایزه‌ها مال شما یه شیر احتیاجی نداره بهش تاج بدی کار ما تو سلولا می‌شه پخش قبل اعدام، زیر لب خدا چیه؟ منم نمی‌ذارم بشی‌ پیرمرد آویزونت می‌کنم از میخ سقف ملتفت یعنی‌ شیب مرگ تهش خاکت می‌کنم و شهرداری می‌آد قیر می‌ریزه بودی حالا، چرا جیم می‌شی‌ هی‌؟ من بیتام باعث شد امامشون معجزه کرد بدون دوربین فیلم می‌گیره لمپن هفت‌مواد، لفظ نیا تو رو چه به هنر؟ باس بری مصلا بخونی‌ وإن یکاد اگه تو حسینی، من یزیدم اینجا کربلاست نمی‌ذارم سر برات هی‌ نبودیم لاتی پر کردن زیرسازی کردیم بشه بازی محکم‌تر زنده‌م چون قاضی کشتم من بی‌خبرن نفوذیمون قاطی‌ دشمن هست لات قرتی ببینیم، پس‌گردنی محکم امر به معروف، بوس، نهی از منکر من مثل خامنه‌ای‌ام ملتفتیا تاج سرمن و بقیه دشمن خواست دوخم بگیره خیمه زدم حیف نفس یه کفن تنت می‌کنم عین جسد واسه تو آخر زمونه‌س واسه من فقط یه بیت خفن بهت بگم ارباب لاف؟ یا قصاب مال؟ چی‌ شنیدی درباره ما؟ دم‌دستی‌تری از لفظای یاس اگه کسی‌ پشتته، هوادار تو نی، بدخوای ماس جیگری، دل و قلوه، بزدل تو آخرش هم یه لمپنی با شیکم گنده تو یه بنز قرضی به رنگ عقده عرق سرد پیشونیتو می‌مالی به لنگت بیلیط بکش، تو که خزانه‌ت پره شهر خالی‌ بوده، حاجی بدعادت شده کلافه‌ست، آب قطعه، باید طهارت کنه تو وزارت بهش می‌گن برادر هثین از الفبا یاد گرفتی‌ فِ‌ فرار، دیدیم که گرخیدی اواخر یارو ادبیاتش صفره حالا چه با سین چه با صاد، دیگه توفیری نداره صبح، ظهر، شب می‌مالی با چفیه شنیدم تیم شدی جدیداً با مصطفی جقیه یه عمامه بذاری رو سرت همه می‌گن: «عه! ؛ چقدر به مجتبی شبیهه!» ؛ تو رو چه به زیر زمین؟ باید بری سینه‌زنی‌ می‌گه بیا رفاقت کنیم، دیره ولی خودتو فروختی که چی‌ بخری؟ قصه‌ت تموم می‌شه مثل رضا کیرخری هی‌ نبودیم لاتی پر کردن زیرسازی کردیم بشه بازی محکم‌تر زنده‌م چون قاضی کشتم من بی‌خبرن نفوذیمون قاطی‌ دشمن هست شما اگه همه‌تون متحد شید نمی‌تونید حتی میم ملتفت

5 min

پلمپ (سهراب ام جی)Sohrab Mj - Polomp2022-05-24

رکورده؟ هی میگن چرا استوری نمیذاری ببین من آهنگ میدم استوری رو تو بذار چیه دوس داری از فقر بگم مشکلا رو همه رو از بر بشم رد بدم و بزنه رسماً به سرم تو میای دنبالم بهم دست بند بزنن؟نه چیه دوس داری از فقر بگم مشکلا رو همه رو از بر بشم رد بدم و بزنه رسماً به سرم تو میای دنبالم بهم دست بند بزنن؟ چه فایده بخونم من از درد مردم انگار بری به گشنه بگی زرد گندم هیچ راه حلی نیست بذارم پیش روت همه همدردی هاشون هم واسه گیشه بود و بس یه مشت کاسب دردن اینا قاتل فهمن اینا صلحو نمیخوان آخه عاشق جنگن اینا گرگ توو پوست بره ان خودشون دوست قصابای شهرن والا این رپ اجتماعی همش پوپولیستیه حالا آدم خوبه داستان تو بپرس کیه طرف از بی پولی مردم پولدار شده فاز غم میده تا همه رو سوگوار کنه میگه دلسوز ملته ناجیه اون ولی در میاره از هر قافیه نون میگه دغدغش معیشته رپ فقط نصیحته هر طرف حقیقته اون واستاده خون پاش داده دوس داری از فقر بگم مشکلا رو همه رو از بر بشم رد بدم و بزنه رسماً به سرم تو میای دنبالم بهم دست بند بزنن؟ نه چیه دوس داری از فقر بگم مشکلا رو همه رو از بر بشم رد بدم و بزنه رسماً به سرم تو میای دنبالم بهم دست بند بزنن؟ تکست آهنگ سهراب ام جی پلمپ بخونم همش از اختلاف طبقه جار بزنم کشورم با اختلاف عقبه هی بگم از بچه های گشنه از زجه های مادرا و اشک پای سفره از این جامعه که آلودست به لکه های عقده حالا برو هی بگو شدم همصدای دزده چیه دوس داری بگم حرفِ حاجی مفته پیشِ خودت میگی عمو حتما وصله یا که جفته چجوری میتونم برم با اونا که میگن فقط میکشیم اگه ایران یه روز دست ما بیفته بعد یه هیتِ فم بدم همه بگوشنش الآن که وطن زخمی شده من بفروشمش ولو توو آمریکا بشنم توو کادیلاک یا از ایران فیلم بدم واسه سالی تاک بگم دستا بالا اصا ما تسلیم شدیم تو رو خدا کل مملکتو تحریم کنید چیه دوس داری از فقر بگم مشکلا رو همه رو از بر بشم رد بدم و بزنه رسماً به سرم تو میای دنبالم بهم دست بند بزنن؟ نه چیه دوس داری از فقر بگم مشکلا رو همه رو از بر بشم رد بدم و بزنه رسماً به سرم تو میای دنبالم بهم دست بند بزنن؟ نمیای دیگه اصاً من دغدغم شیر خشک توو لندنه چون فقط توو گوشمون فرو کردن ایران مشکل داره بقیه جاها گل و بلبله، ها؟ ما که کف طهرانیم همه بدی هاشم میدونیم شما که خیلی فکر مردمی کوشی؟ خب یه کاری کن براشون دیگه اینجا توویت شکم سیر نمیکنه ها شما کاسب درد مردمید منم اومدم دکوناتونو پلمپ کنم برم چی؟ عمو یه یه یه

3 min

Yas-Vasiat-Nameh-320وصیعت نامه (یاس)2022-05-24

آدما ازهم که دور میشن سلام سردهم به زور میگن آدما از مرگو خون میگن با صد تا حسرت به گور می رن چقد عقده نگه داشتم تو دل پیرم چقد دویدم و فهمیدم رو ترد میلم وقتی منو دیدی بهم می گی چه غبراق شدی ولی من میدونم از تو چقدر ترکیدم اون آدما که نوکرتن بهت می گن با چندتا کلام چرب زبونی تو دلت می رن کافیه که بلا استفاده بشی اونوقت میبینی که مثله یه تیکه ورق جرت میدن قفلی حرف دل و به غریبه گفتی واسه زخم همه مرهمی صلیب سرخی به تو که رسید هولت دادن سریع بیفتی رو تله موشه که پیدا می کنی پنیر مفتی یاد نگرفتم از کسی درسه اتحاد فقط یاد دادن که برم جلو با ترسو اضطراب تجربه هام بهم قصه داد تا مثله باد استفاده کنم از این استعداد چه نقشه ها که پشت سرم واسم میچینن منم از اینکه فکرشون کوتاهه ماتم میگیرم واسم مهم نیست من که پای کارم میشینم ولی خیلی غم انگیزه وقتی دارم میبینم گوش کن خب ما سطحی ترین مشکلاتو عمیق می بینیمو عمیق ترین مشکلاتمون رو سطحی می گیریمو حال می کنیم وقتی همدیگه رو زخمی می بینیمو قسطی حال میدیم و آخر همه رو نقدی می گیریمو وقتی می میریم چشما میشه ماتمو خون ترفیع می گیریم و تازه می شیم آدم خوب یادمه خوب من تموم اینارو دقیقا به چشمم دیدم و کلمه کلمه از رو حقیقت نوشتم اونم اینه که تو فقط داری نقشه هاتو می چینی وقتی میرسی به قدرتو اون بالاها می شینی مراقب رفتارت باآدما باش یه روزی بر میگردی پایین همون آدمارو میبینی حالاخدا باهات حال کرده ولی کنارشم برات یه چاه کنده یعنیکه وقتی تو رفتی تو فاز قدرت یهو دیدی شدی کارمنده کارمندت من این بحث رو این جا مطرح میکنم هر چند میدونم همین هم سرنخ میکنن نشستن با مغز خراب و هر لحظه تو فکر که تورو له کنن یه گله اهلِ کوفه اوناکه فقط میرن به دنبال حاشیه و خوب اصل هدف فقط فرو پاشیه ها چیه نکنه می خوای بگی فقط نه فقط ببین به همین می گن حاشیه اوناکه گنده کردنت واسشون راحته اولاش تنها فکرو ذکرشون حمایته بهت میگن کم نیار برو جلو وا نده تا گنده شدی یهو میکنن تو آدما ازهم چه دور میشن سلام سرد هم بزور میگن آدما از مرگو خون میگن با صدتا حسرت به گور می رن راستش بهم گفتن که تو این کارم وصیت کنم ترجیحا میخوام که تمرکز رو مسیرم کنم وصیت واسه من به معنای حرف آخره که بعدش سکوته واسم سخته باورش سکوته منو تو یعنی که دیگه ما همینکه هست رو قبول کنیم بری تو لاکتو و صداتو بکشی تو دل شهرو تموم کنی چون که زندگی دشواره چشات پر اشکه دشوار چی بگم از سشوار گذشته خنده داره ولی داخلش چه تلخه نتیجه اینه که سکوت تنها حاصلش یه زخمه یه زخم کاری که مغزتو از درون پاشید مهم اینه که هر جوری دوست داری همون باشی من که تا چشم دور و بری هامو دور میبینم با ذوق و شوق میشینم و یه کارتون میبینم هنوز با گیر دادن های مادرم جون میگیرم هنوز با دمپایی از سر کوچه نون میگیرم هنوز تو اوج بلندی از همه خار ترم هرچی پخته باشم باز از همه خام ترم رئیس هم که بشم واسه وطن کارگرم اینارو نوشتم که از این دنیا لآل نرم آدما ازهم چه دور میشن سلام سرد هم بزور میگن آدما از مرگو خون میگن با صدتا حسرت به گور میرن

5 min

کویر (علی سورنا) Ali-Sorena-Kavir-3202022-05-29

تو نه زبونی نه غم من به نونی نه ارزونی نه عطر خفه خونی یه بد کاره مثل تنت که دهن پاره تر از جدول لجنی تو شهری از عطش میخورم ازت نه چون که آب ندارم نه مثل خودتم حساب ندارم نه اهلی نمی شم از توو شیر مادرم بهاره خطرو تا خر خره کشیده ساغر ازf 8چم سرم تو سمه آسیابت گندمم بچرخ که نونِ من یه شعری تو پوست قلبته قلبی أ تو حد و رسم درد دردی أ تو شعرای شب های اعماقی داغتری لعنتی أ خاک دستام تو هویت منی نعره می کشی به جام درخت جنگی رو خاک سرخ انتقام میوه ی تو شعرمه آب تو تن صدام بلندی به قد نبضی از دوبارم تو کشورِ شعورمی نه شهری ازشعار هیچ وقت نگفتم که سهمی از تو دارم همه افتخارم این بود که بخشی از تو باشم رو کاغذ بی سرو ته قدغن ضرب چرخیدم به دستت امضا شدم خالقم شدی تا تورو ابداع کنم با تو جریان گرفتم ازتو اجرا شدم رو کشتی جیگر بدون بادبانات یه سربازه بی احترام سر به سازِ ماناست که روی اسلحه ش یه طرحه مرده از گله و شلیکی از درخت به مردمه تو فصل یخ شکستی سرما ارغوان شدی از کوچه رسیدی توو دست من جهان شدی تو بی همه کس تری از بی کسیِ من یه بیزمان که با من هم زمان شدی و من علی سورنا به شعر من بسابین تا متاع رپو أ تو عین من بچاقین زنده باد طراوتت با شرارتم مث خطای تیزی که می کشم روی کاغذم رو بِیت های شرور شعرم قیمت بذارین شما که دستاتون بازه واسه جنگیدن من به قد جرمتون جرمم به تاریخ منو بعد مرگم تو شعرم بکارید تو امتداد سرمای دی می کنم زندگی رو طی نگاهم کن بازم یه پام لنگه میزنم لی واسه درد توو تنِ لت و پاره م من پسرِ صلحم اما ننم سرِزا رفت من موندم لای شما لا*یا من موندم لای بازی با این بازیا زدم زیر میز اعتقاد جدم به جنگ از خنده کم شدم درد بچه کرد شدم دندونه لق تو دهن این خاک منو کل کوچه های شهر عطسه کرد یادم نمیره لبخند تلخه فریادم روی خاک درد از ستم یادم نمیره زخمم ببین امروز من فقط یه جنگم یه جنگ من فرزند هیپ هاپ شرقم آشنایی بالا خوای لات های بی سر و ته سازمانی سگاتون صدام أ پاچه میدریدن شعر من استخونو نون واستون نبود من تو خونم همینه تا نمیشم اینم بی کله سر نمیده باج نمیدم این تنهایی جیگر می خواد با زانو های خاکی جایی که منم بمیره ما نمی پذریم میزنه سوز لای شاخه های مردم وقتی میوه ی مصلحت لای سازه های سلطست این درخت وحشی ریشه ش تو کویره تن نمیده به تزئین باغچه های قدرت این تموم معنیه زنده بودن منه بذار مانع ها روی رشدم بشینن تموم میوه هامو کشتن به چیدن نمیدونی توو این راه پشتم چه بیوه ست تو امتداد سرمای دی میکنم زندگی رو طی نگام کن بازم یه پام لنگه میزنم لی تو امتداد سرمای دی میکنم زندگی رو طی نگام کن بازم یه پام لنگه میزنم لی میزنم لی

4 min

بیم (یاس) Yas_Beem2022-05-29

پَرسه در جریان امواج صوت چِشم تصویر دریای سرخ من افزودم از طول به پهنای عمر یه سایه تو اعماق نور این گوسفند چاق، میراث قوچه که بی دردسر تنها می سازه گوشت یه دیدگاه پوچ که میزبان هوشه یه از خونه بیزارِ بیگانه جوش همه لب ها تنور، کسی همراه نبود نه چندان صبور، از این تنگنا کبود همه متن ها رَوون، شَست ها زَبون امّا معنا معلومه از مبنا محرومه تو هر واژه خوف، از ماشه گفت بذر اون سیم خارداری که ریشه کرد از ما شکفت پس در های قفل، دل همسایه مرد تَــهِ سرمایه سوخت این یعنی بی مقدمه، بیم مقدمه تو این محوطه، کی مردّده؟ یه نردبون صاف، به قعر گورستان یا حبس موندگار، یه نسل خونه زاد یه پُل رو بُهت و وحشتِ جمعیت یه نردبونِ شعله ور تو مرکز قَرنیَت به لطفِ مُهرِ اَفسَرِ امنیت فقط سقوط آزاده با حداکثر ظرفیَت از خودم بیشتر از همه ترسیدم اون طفل معصومی که شده حضرت مَعصیَت این سروده های ناب لحظه های سکوت رو به مغز تبریک بگو به قلبم تسلیت من در پی کنج پنهان واسه حدس این سرنوشت موج پیما نه دیگه مرغ شیدام، نه تو عمق میدان این تنها نور باقی از هر نقطه پیداست یه رخ بنما بِما تا برهنه تر- ببینی چهارستونت رفت به رهن ترس- که خورده به ایست- این قومِ گُمِ توبه نِویس یه طعمه ی ریز، بقول کهنه رییس- از دشمنان برند شکایت به دوستان چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟ سعدی تو کیستی که در این حلقه ی کمند چندان فتادند که ما صید لاغریم به به همین بوده ما هم عین مابقی روانه ایم به کام مرگ رو این ریل نامرئی ما، نتیجه سلیقه و میل داوریم نه مصرع اولیم، نه بیت آخریم همخوان پرسه در جریان امواج صوت چشم تصویر دریای سرخ من افزودم از طول به پهنای عمر یه سایه تو اعماق نور ورس خنده های کودکانه، مَقَرِ دوستی صدای نَکَرِه اون تَه گفت نخند بگو سیب دستور ها تیز، درس خونا میخ- به تخته، تا سیب رو گفتی دندونا ریخت گفت درکش نکن همین رو فرو کن توت شروع کن کور، از همین افق غروب کن زود ولی من تو این فضای تحت نظارت تجدید‌ شدم تا واسه خودم وقت بذارم اون که منتظره تکلیفش رو بگن از همین حالا ورق های تقویمش رو بِکَن محافظ خویشتن، تو حادثه نیستن هر چی گل مچاله تر رایحه بیشتر ولی اون حرف رو از اون جاکشه می شنید که دیدش جز انعکاس تابِشِ دیش نیست شاه بیت هاشون غلام دربار با ملکه ی ذهنی که به سادگی یه فاحشه بیش نیست قشری که به ابلهیت جرأت می گه، بهش هویت میده حرفش حجت میشه نکتش اینه که بی رحم جلوه دادن آدم ها داره برعکس بهشون حس قدرت میده (صحیح) حریم اعتراض اینجا پاره شد علنا چون یه عده از واقعیت واقشو بلدن اونی که جیغتو می کشه تَهِتو ببینه دیگه لزومی نداره جلو لبت رو بگیره ؟ می ترسم و می نویسم عذابش نمونه چرا داد بزنم وقتی شعر حالش معلومه ؟ اون که سلاحش قلم و سازش زبونه می دونه حتی یه فاتح با یه “ه” کارش تمومه تو ذات جماعت بی کیفیت اینه که رو حیثیتت آدما برچسب بکوبه با همون زبون از حقوق بشر بخونه مثل اینه که باتلاق رو با لجن بشوره یه توجیه گذرا واسه تو جیب و گذران هر جا نگاه کنی یه هوچی خوش ادا شده مرید خودزن ها، این محیط مبتلا حتّی اعتراض می کنه واسه تولید محتوا نصف مخاطب ها مخ ها تباه رخ ها نما صبح ها شب ها جفت پا هوا همگی محو یه منظره ی مضحکن که هر کی بیشتر از این درخت موز بکنه بت شکنه  همخوان پرسه در جریان امواج صوت چشم تصویر دریای سرخ من افزودم از طول به پهنای عمر یه سایه تو اعماق نور ورس صاحب کل، من عابر کور از جاده به دور ، لایق نور چاره بجو، ساده بگو از سال نکو، ختم این قائله کو ؟ مقابل کوه وایستا همه نگفته هاتو معامله کن تا سبکبال دوباره بشی وارد گود تو باش و کوه و باشکوه بشنو بی کم و کسر اونه که می تونه حس پشت سینمو وصف کنه کله ای که می زنه کج این نفسی که هنوز داره می دمه گرم بدنبال گوش میون این همه کر صدات می زنه تو این جو بی برکت چرخ بی حرکتی که قعر دره سُرید علم خارج از کنترل و یه فهم اُریب نظم نوین، زوار رو داده دست کُووید تسمه برید، دنیا از یه عطسه گُریخت کمر شهر جلو چشام شکست من دیگه نمی خوام خودمو نجات بدم چون کور ترین این رشته ی هزار گِره ام خوشم میاد جا زخم هامو فشار بدم خُمار چشم، سنگین رو هم اُفتاد پلک دنیام بینِ تُنگِ آبِ حباب شکل پای وجدان، سایه افتاد (یک!) لای مشتام جای خودکار (دو!) خمار چشم، می پیچه به هم اوضام چرت اتاق چرک، انگار دفنه زیر طوفان شن مواظب، گرفتم به سر کُلام سِفت وابَستگی، وارَستِگی، کُدامیک؟ قسمت دوم : وقتی خیابون ها جا مردم شده پر پلیس مهاجرت میشه تنها میانبر گریز بهتر اینه که جای لباس پلوخوری جلو آینه جلیقه ضد گلوله پرو کنی همه پوست ها زبر و کلفت تر از کروکودیل علنی تر از اینه که بخواهیم قلو کنیم اتاق فکر حقیقت ها تَهِ هلفدونی فک رو پلمپ کنی یا فکِّ پلمپ کنی ؟ هر چی گفتیم آقا اینجا غربال می خواد می‌بُرید کار خودشو انجام می‌داد هر نفر بعد نقض نفر قَبله چه فرقی داره یک با صد کاندیدا ؟ کچل حسن، حسن کچل آخرسر خلق الله وسط هچله امنیت رو میگیره میشه مظهر وحشت خطری ترین تصمیم‌ها تو خلوت بشره نتیجه از جمیع داده‌ها ایران قشنگه ولی از نگاه شازده ها فضل پدر چه لطفی داره واسه ما که بابا فاضل بود و فرزند شده فاضلاب دریغا، که گرسنه ترینی توی غنی ترین خاک که دنیا مدرن و ما تو عمیق‌ترین خواب که تصویر ها زشته توی ظریف ترین قاب که تصمیم‌ها اشتباه تو ضعیف ترین- راه ممکن، در اصل ما بازیچه ما طرفیم با نارسیست آزار پیشه از فساد نگو وقتی که بازار هیچه خب دست که بسته باشه پا باز میشه ما نگاه رو از عقربه کندیم واسه نجاتمون دغدغه مندیم ما واسه اینا عین یه جدول حلّیم میدونن هر جا بریم عین کفتر جلیم این تصویر ها رد میشه از زیر چشما همه تو دست میکشی الباقی رو میکشه لبت کرختی میاد سراغ نیمه چپ روز یعنی فقط انتظار پیله ی شبت ریزش برف رو سینه شهر تا پیچش برگ رو سیم کش برق مدام یه سواله که ضمیمه شعرمه اینه که آیا بینش کم از بیم شکمه؟ همخوان اینه حال ملّتی که در اصل تک به تک حقایق رو میبینه اما از لای میله ها لاله ها خشکن از اونا که دونسته اسید ریختن به زیر پای ریشه‌ها اونکه خوابه الان بیدار و برعکس اونی که همواره بیدار خواب زیر خاک کلی خشم فروخورده که ازت ساخت یه سمبل صبر، لال و بی دفاع ورس کار ؟ پا نمی‌ده پام زمان بی صاحاب یه لحظه واینمیسته باهام فقط به لطف شُربِ باده خیسه کام خودم رو گم کردم من لای گیس یار تنها شک و تردیده بار کیسه هام تو این کشمکش داره پاره میشه لام مینویسم با علم به اینکه پانویسه جام وای به حال اون که افتاد تو دام این صدا با ذهنیت هار گرسنه صرف نظر از اینکه چه کاری درسته مثل همگان واسه غم نان میدُوی مثل اسبی که زوری شده یار درشکه دلیل رفتن جاذبه خارج نیست نه، علت دافعه داخله فراری دادن یک قافله ی غافله یه مریض مُسری پی جامعه سالمه خونه سراسر جدل بحث آشوب پدر که به ما داد فقط اخم هاشو بچه‌های دوستشو بغل کرد با شوق به ما که می رسید کمربند وا شد شک و شُبهه جای ایمان یه مغز مونده لای سیمان و کله گنده های بی نام به سمت قلّه های ایران خب اصل کاری توپ جمع کنه اون چوپونه که میخواد آدمهارو گوسفند کنه وظیفه مسئول فقط دستور به سرکوب اونه که بهش وظیفه ها را گوشزد کنه و لاغیر این آدما رو شکار دیده برای صید شعار میده فردا بله الان خیر وقت جواب به ارباب رجوع سرا غیب و مابین ناگفته‌ها کلافه ایم همه از دم کُفری شخصیت‌های بی ثُباتِ چند قطبی کارِ ما داره میگذره از بطری دادا کالیبر رو ول کن ما هم قُطریم چنگیز وار اومده از ریشه بکنه اونی که مالید صد سال را رو میره یک شبه ما مثل پروانه نشستیم خیره به شمع خاموش که یک خبر بده دیگه بشنوه پیله ی من به دیده ی حق حتی میکشه صمغ از شیره سنگ ولی یه سواله که ضمیمه شعرمه اینه که آیا بینش کم از بیم شکمه ؟ گوش به زنگه توش یه جنگه کل توشه سنگه رد سایه ها رو بگیر خودت می رسی به چراغ جاده ها بیم : یاس وقتی فصل آخر این مملکت رو خزان دیدی می بینی عدل و انصاف واسه همه تساوی نی تو صف روادیدی، صبح دم اذان میری فردا تو خیابون غریبه محو تصاویری اینجا از سر صبح واسه نون شبت بساط چیدی سبک زندگی رو عوض می کنی اگه فضا دیدی یا پالتو پوست گرگ تنت به سگت غذا میدی کله سوت کشید از بس که ما این همه تضاد دیدیم کاش میشد بگم مثبت اندیشم این چشم ها هر جا میرن لنز مستند میشن وقتی هیچی می بینی پیش نمیره طبق نقشه می گی همین آلونک تو بیابون یه لنگه کفشه ولی مهمون تو کاخ میزبان هم معذبه کالبدش رو زمین و از درونش معلقه حتی اگه مدرنیزه تو دی.ان.اِیِ ش رسوخ کنه- باز بین وطن و بی وطنی مردده اینجا دغدغه رو دانش و علوم و اسراره میگن هدف محققه ولی با رفع پیش نیاز حیات تا وفات رو اصول و برنامه میپرسه تو برنامت چیه؟ میگم هرچی پیش بیاد اونجا وقت صرف تولید سرا گرم کالا اونا تاریخشون دقیقه، من میگم ایشالله انگ واژه جهان سوم سبب میشه ایده هام به محض زاده شدن کفن پیچه غرب یعنی منطق یه غزل پیشه جدیت سردی که با خنده بزک میشه قصه مهاجری که تو خاک وطن ریشه کرده ولی در حال وداع از اون طرف شیشه تو پیچی که حتی بلد گیجه یه نگاه از ما هزار و یک قدم پیشه مثل مورچه ای که زیر خاکه تو ظرف شیشه ای نمیدونه هر لحظه داره رصد میشه من واسه بیان حرفام دنبال مثال بهترم فصلی ندیدم تو کتاب کشورم من تلنبار خاطره از هزار و یک شبم گوشامو باد می کنم خودم صدامو بشنوم گوش به زنگه

12 min

تازیانه (امیر تتلو) Amir Tataloo - Taziyaneh2022-05-31

تازیانه های بادِ وحشی به درختای دشتِ دلم ، شده رفتنِ تو هی میریزه هُری پایین تا میبینه جایِ خالیتو یادت نره روزا اولتو ، یادت نره احمق گو* ، اسطوره بودم برا تو ک* خوبه بودی واسه جمع ، اما من میدونی همه نبودم پُر خوبی میدادی با اسمِ من ، اما بهت فشار اومد چون کنه نبودم تا وقتی عینِ تو لاشی باشم هه ، آره پُر زنِ پهلو من تا وقتی شعورت انقده کمه ، خب منم حسّم کمه معمولاً هی میگیره قلبمو شده ، همه شبام شوم و خاکستری تویی که ادعات میشد ، از همه ناکس تری واسه هر کی پَر پَر زدیم پروازمونو جاک* ندید باز از چهار صبح گذشت و این دیونهه خوابش پرید هی میگیره قلبمو شده ، همه شبام شوم و خاکستری تویی که ادعات میشد ، از همه ناکس تری واسه هر کی پَر پَر زدیم پروازمونو جاک* ندید باز از چهار صبح گذشت و این دیونهه خوابش پرید خاطره که هنو هَه ، عاطفه و سپیده و رویا پیچیدن تو هم داری تنها آب میشی نه ، شکستی حالت بده؟ بیا میکنم دلتو باندپیچی من فکر میکنی نمیفهممت ، چون یه کمی حرفام پیچیده ان ولی همه خوب میشن تا روم پام میشینن هه این زمین حالش بده ، شلاقو من میخورم آخه خوب بلدن راه مخفیا رو ، اون وحشیایی که اهلی شدن آره تو که ادعات میشد اینی ، دیگه ببین من چی شدم این زمستون سوزش بده پس بریم پِی برفی شدن سفید عینِ کفِ بهشت اما هنوز بغض توو گلو منه چه زشت آخه این روانی توو قصر هم باشه غربت تازیانه رو میزنه بهش لش مث مرحوم توپاک ، هه بیرونم یخ تووم کولاک من شدم یه آدم آهنی ، منزوی مظلوم توو لاک

7 min

سیگار صورتی(زدبازی)Zedbazi - Cigare Soorati [128]2022-06-01

اینجا باز دم صبحی مو سیگار صورتی داغون مو و توایی که تنها دوست منی تو مهمونی یا بعد شیطونیا آآ تو بودی بام تو بودی بام نه خوبیم نه بدیم همدیگرو و بلدیم دنیا داره میرونه رو صندلی عقبیم اینجا مثه سینکیما تیکه پاره دنبال آتیش میدوایم دل طلب کارو راضیش میکنیم ولی بازم توایی چون جات میاد عشقه دیگه بازم عشقت زندگیمه له شدیم مثه میوه باید بریم بریم دیگه این همه چیز بین ماست تو سرم عینه تاس میچرخه و میچرخه تو بودیو یه لباس بودی تو تو بغلم گردنت بود رو لبم آفتاب طلوع اصن نمیکرد اون روز فقط من و تو با نور شمع کاری کرد آروم بشم صدات و بارون شب با تو خوبه داغونه شب اینجا باز دم صبحی مو سیگار صورتی داغون مو و توایی که تنها دوست منی تو مهمونی یا بعد شیطونیا آآ تو بودی بام تو بودی بام اینجا باز دم صبحی مو سیگار صورتی داغون مو و توایی که تنها دوست منی تو مهمونی یا بعد شیطونیا آآ تو بودی بام تو بودی بام صبح زود صبخیر به زور خمیازه برگا ریختن و بی ریخت شدن تو فصلی تازه موندیم منو تو یه بطری آب که خوردی آروم چش ریز پلکا خیس جلوم چه مردی آسون میاد سفید بهت تو اردیبهشت پریدیم سمت ماه با دست باز خوردیم بهش من پیت و کیک ماست منی ساخته واسه همیم معروفیم پس ارد میدیم برامون بشکاف زمین اینجا باز دم صبحی مو سیگار صورتی داغون مو و توایی که تنها دوست منی تو مهمونی یا بعد شیطونیا آآ تو بودی بام تو بودی بام من روزای خوب یادم میاد بودیم دو تا آدمی زاد حال کردیم با هم زیاد هرجام باشم با من میاد یاد و خاطرش باز دوباره تش رابطه خوندس با تو فاتحه اش پس بیاد دو تا ایی خاکش کنیم پاک کن بیار اصن پاکش کنیم چرا ساکت شدی یه چیزی بگو قبل اینکه همه چیز و بخوای بریزی دور پ برو دنبال کارت منم دنبال کارم تو رو میخوام چی کار وقتی دنیا رو دارم وقتی صبح پا میشم شبا خوشحال وشادم همه چی خوب نیست یه غمی تو هم نیست بگی میرم وقت تو بازی نمی رسیم به همه مثله دوتا خط موازی وت ساپ من وتو تا ساعت 5 صبح تکست تکست برا تو چک چک اما خوب منم پسرم اینو بفهم که خرم راحت گول می خورم وقتی دوری ازم شاید نباید اون شب میاوردم اونو خونه بعد کنسرت داغون صبحش دیدم که روبه رومه خودمو فش دادم چون الان وجدانم کثیف تر از اون سیگاری که کشید صبح با من اینجا باز دم صبحی مو سیگار صورتی داغون مو و توایی که تنها دوست منی تو مهمونی یا بعد شیطونیا آآ تو بودی بام تو بودی بام اینجا باز دم صبحی مو سیگار صورتی داغون مو و توایی که تنها دوست منی تو مهمونی یا بعد شیطونیا آآ تو بودی بام تو بودی بام نمیخوام برم زوده اینا داستان مونه با تو داغونه خوبه ب ب ب ر ر آخرین بارمون بوده چون راهمون دوره بزا رازمون روشه اینجا باز دم صبحی مو سیگار صورتی داغون مو و توایی که تنها دوست منی تو مهمونی یا بعد شیطونیا آآ تو بودی بام تو بودی بام سیگااااااااااااااااااااااااااا​اااااااااااااااار صووووووووووووووووووووورتی

6 min

02 To Koja Boodi2022-06-01

تو کجا بودی؟ وقتی پناهنده کوچه ها بودم، مقیم پارک کسی که از هیچی همه چیو ساخت بدون دلیل خاص بی حساب هیشکی از خدا نپرسید چرا سیبو کاشت دیدم می ده حال بشینم پاش نتیجه داد و برم دنبال تأیید عام، دیگه می شه پاپ فکر کردن کله م تو قماره، همیشه طاس و دستم نرسید به ماه قانونو گذاشتم زیر پا مخروط احتیاط خیابون هم قیف ماس بستنی نی همیشه باز چشم تیز ما می بره، نمی ره خواب و تو کجا بودی؟ وقتی تخم چشمم نیمرو شد رو قیر داغ؟ مثل روزنامه ای که می کنه همه چیو چاپ پر قیل و قال خواستن جلومو بگیرن ولی مثل چراغ قرمز بودن تو مسیر تانک آخر نقشه هاشون نقش بر آب شد تیلیت ما تصمیم تمرکز تغییر اخطار سرکوب تردید مقاومت انفجار تصمیم تمرکز تغییر اخطار سرکوب تردید مقاومت انفجار تو کجا بودی؟ وقتی رپکن به بازار عرضه می کردم حالا همه گنده شدن واسه خودشون از یادا رفته که کی بود بالا سر رپ وقتی بابا ننه، نه، نداشت و ناراحتت نمی خوام بکنم ولیکن رپکنی که دوست داری، تمریناشو با ما کرده حالا همه خوب شدن و باز ما بده تاریخو ببین تا باورت بشه از اول تا آخرش، همه جا جا پا منه واسه کارا نقشه داشتم می کشیدم رفتم پاسگاه بعدش گفتم کیا پایه ن؟ گفتن ما، ما! دیدم چار پا نعله باز می گن گذاشتی رفتی عشق و حال جا وعده هه، چار تا بچه تو کجا بودی؟ وقتی کردیم تلفیق تا نگن از غربی کردیم تقلید پرچمو همچین زدیم زمین گفتن هرچی زدیم پرید همیشه در حال انجام وظیفه م می فهمی؟ تصمیم تمرکز تغییر اخطار سرکوب تردید مقاومت انفجار تصمیم تمرکز تغییر اخطار سرکوب تردید مقاومت انفجار تو کجا بودی؟ وقتی مهدیارو کشف کردم هشتاد و سه بود ما رو تهرون آورده بار و بوده هار و گرون دیده م آغشته آسفالت رو به خون عوض می شن آدما با دو قرون گفتم بشین پای کار و بدون نابغه ای گفت بزن داد و بخون اومد آلبوممون تقسیم شد موسیقی ایران به قبل و بعدش شک نکنی دست و پنجه نرم کردن باهامون، کم بیاریم ولیکن سربلندش کردیم وقتی کردن سبکو نقدش تو کجا بودی؟ وقتی از خیابونی عکس گرفتن از همه جا مراجع قانونی صف بستن ضدمون کی بود صفر دو یکو نشون داد با دست؟ هنوز خال کوبیش هست اگه این چیزا رو نمی دونی خالتوری پس الان کجایی؟ نیستیم تو کانونی گرم با همه مشکل داریم تا نابودی جنگ تصمیم تمرکز تغییر اخطار سرکوب تردید مقاومت انفجار تصمیم تمرکز تغییر اخطار سرکوب تردید مقاومت انفجار تو کجا بودی؟ تو تو کجا بودی؟ تو کجا بودی؟ تو تو کجا بودی؟ تو کجا بودی؟ تو تو کجا بودی؟ تو کجا بودی؟ تو تو کجا بودی؟ تو کجا بودی؟ تو تو کجا بودی؟ تو کجا بودی؟ تو تو کجا بودی؟ تو تو کجا بودی؟ تو تو کجا بودی؟ (تو کجا بودی؟)

3 min

پانتومیم (امیر تتلو)Amir Tataloo & Duzakh - Pantomime (320)2022-06-05

قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

4 min

سفارشی (یاس) Yas - Sefareshi2022-06-05

قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

5 min

بشمار (شاهین نجفی)Shahin Najafi Beshmar2022-06-05

قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

2 min

هرت (داریوش)Dariush - Hert 1282022-06-07

قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

3 min

چپه (حصین)Ho3ein-Chap3-2562022-06-07

قسمت جدیدم رو بشنوید و کلی چیزهای عالی توی کانالم پیدا کنید!

3 min

خانوادگی ۲ (با اجرای ۳۹ رپکن از تمام استان های ایران)2022-06-07

ساخت این پروژه به مدت ۲ سال به طول انجامیده مدت زمان این موزیک ویدئو ۱۶ دقیقه می باشد. برای اولین بار بزرگترین هنرمندان موسیقی رپ ایران در کنار هم قرار گرفتند.از هر استان حداقل یک هنرمند به زبان و گویش شهر خود اجرایی دارد و لباس محلی شهر خود را به تن دارد. هنرمندان حاضر در این اثر عبارتند از: یاس / سینا تهم / بابک ماکاولی / سانبوی / حسین هفت / جرشا / بیداد / رضا پیکه / سولی / علی اوج / ترین / پرهام سزار / کهگل / حامد اسلش / آتا / فیم / سینا ساعی / جی دال / آریا آهیر / امین زنیس / رایمن / کیان / عرفان پایدار / توار / امیرعلی اسنیف / حسین قدیمی / ماهان / میلاد هانیبال / عدنان ( وارماشین ) / مهران یاسا / آرتام هومت / آرش انورتو ( آرخش ) / رض / سعید اژدر / رضا منجی / سیاوش عالیجناب / بهنام ترکان / فردین / اشکان کاگان برای حمایت از این پروژه و هنرمندان از طریق لینک زیر اقدام فرمایید : http://Khanevadegi.org تمامی افراد دخیل در این پروژه برای تهیه این اثر ۲ سال تلاش کرده‌اند و حمایت شما قوت قلبی برای همه است ! 0:00 Intro 0:27 Sina Taham (Tehran ) سینا تهم ( استان تهران ) 1:00 Babak Makaveli (East Azerbaijan ) بابک ماکاولی ( استان آذربایجان شرقی) 1:22 Sunboy (Lorestan )سانبوی ( استان لرستان ) 1:44 Hossein Haft (Sistan and Baluchestan ) حسین هفت ( استان سیستان و بلوچستان ) 2:06 Jarshaa (Mazandaran ) جرشا ( استان مازندران ) 2:38 Amir Bidad (Tehran ) امیر بیداد ( استان تهران ) 3:02 Yas یاس 3:41 Reza Pike (Golestan ) رضا پیکه (گلستان) 4:02 Solly (Khuzestan ) سولی ( خوزستان) 4:25 Ali Owj (Tehran ) علی اوج (تهران) 4:46 Tarin (Hormozgan ) ترین (هرمزگان) 5:08 Parham Sezar (Golestan ) پرهام سزار ( گلستان) 5:30 Kooh’Gell (Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad ) کهگل ( کهگیلویه و بویراحمد) 5:52 Hamed Slash (Khorasan Razavi ) حامد اسلش (خراسان رضوی ) 6:14 ATA (Semnan ) فائق ( سمنان ) 6:36 Fame (Kerman ) فیم ( کرمان ) 6:58 Amir Bidad (Tehran ) امیر بیداد ( تهران ) 7:20 Sina Sae (Tehran ) سینا ساعی ( تهران ) 7:52 Ali Gdaal (Tehran ) علی جی دال ( تهران ) 8:13 Aria Ahir (Kermanshah ) آریا آهیر ( کرمانشاه ) 8:36 Zenith (Ilam ) زنیس ( ایلام ) 8:57 Rhyman (Hamedan ) رایمن ( همدان ) 9:19 Kian (North Khorasan ) کیان ( خراسان شمالی ) 9:41 Erfan Paydar (Isfahan ) عرفان پایدار ( اصفهان ) 10:13 Tawaar (Sistan and Baluchestan ) توار ( سیستان و بلوچستان ) 10:36 AmirAli Sniff (Fars ) امیر علی اسنیف ( فارس ) 10:58 Amir Bidad (Tehran ) امیر بیداد ( تهران ) 11:19 Hossein Ghadimi (Bushehr ) حسین قدیمی ( بوشهر ) 11:41 Mahan (Chaharmahal and Bakhtiari ) ماهان ( چهارمحال و بختیاری ) 12:02 Milad Hanibal (Kurdistan ) میلاد هانیبال ( کردستان ) 12:25 Warmaschine (Ardabil ) عدنان ( اردبیل ) 12:46 Yasa (Yazd ) یاسا ( یزد ) 13:09 Artam Hoomat (South Khorasan ) آرتام هومت ( خراسان جنوبی ) 13:30 Araxsch (Qazvin ) آرش انرتو ( قزوین ) 13:52 Rez (Tehran ) رض ( تهران ) 14:13 Saeed Ajdar (Alborz ) سعید اژدر ( البرز ) 14:36 Reza Monji (Qom ) رضا منجی ( قم ) 14:58 Siyavash Alijenab (Markazi ) سیاوش عالیجناب ( مرکزی ) 15:19 Behnam Torkan (Zanjan ) بهنام ترکان ( زنجان ) 15:40 Fardin (West Azerbaijan ) فردین ( آذربایجان غربی ) 16:04 Amir Bidad (Tehran ) امیر بیداد ( تهران ) 16:27 Kagan (Mazandaran) (کاگان( مازندران 16:54 Ending(BTS

16 min

خود درگیر (ممرضا شایع) Shayea--Khod-dargir-3202022-06-12

اهنگ جدید شایع به نام خود درگیر

4 min

هزار (هیدن.ویلسون)Hezar-Mehrad Hidden & Saman Wilson2022-06-12

هزار...مهراد هیدن و سامان ویلسون

3 min

گرگ (تتلو.ام جی)Sohrab MJ Ft. Amir Tataloo - Gorg 22022-06-12

رفقا اگ اهنگی رو دوست داشتین اسمشو کامنت کنید تا اوناهنگ توی کانال به اشتراک بزارم اهنگ گرگ از امیرتتلو و سهراب ام جی

8 min

نامحدود ( رضا پیشرو)Reza Pishro - Namahdood2022-06-17

اهنگ نامحدود از البوم پرواز رضا پیشرو

3 min

بتل (امیر خلوت/کچی بیتز)Amir Khalvat VS CatchyBeatz - Ring (Battle)2022-06-17

بتل امیر خلوت و کچی بیتز(همون خشی قدیم)

3 min

Hic Isik Yok2022-06-24

موزیک فیلم گودال

6 min
Recommends Refresh
Move Ahead with Dalia

Move Ahead with Dalia

Welcome to the Move Ahead Podcast! A unique Chicago Real Estate podcast with community news, events, resources, and interviews. Listen in to what is happening in Chicago's neighborhoods and housing market. This first episode introduces Dalia Cajigas and provides details on what this show can do for you. Please like, subscribe, and share. Leave a comment with topics you'd like to me to discuss in future episodes.

Business

The P & C-Men

The P & C-Men

Welcome to the P & C-Men podcast We like to talk about Movies such as Star Wars, Marvel and any other movies we’ve seen. We also have discussions about a huge range of topics.

Comedy Interviews·Comedy

The [REDACTED] Hacker

The [REDACTED] Hacker

Forget everything that you think you know... These are the #cybersecurity stories behind today's headlines.

True Crime

Page by Paige

Page by Paige

You were given this life because you are strong enough to live it. You aren’t meant to just merely exist, you are meant to live your dreams. Our Mental health, our relationship with ourselves and others can keep us from living this truth. I want to share some knowledge and experience that I believe will transform you into the beautiful butterfly that you are !! Let’s get vulnerable, Let’s get real, and Let’s grow. #YouAreEnough

Health & Fitness·Mental Health

Rebel without a Reason

Rebel without a Reason

Covering the latest headlines. Come join the conversation.

News

Seed the RNG

Seed the RNG

Every week we discuss random topics that we find interesting. We are three friends with a variety of interests and expertise. In general, you can expect conspiracy theories, current event news, and some fuc*ed up jokes 😃.

Comedy

WRCO Sports

WRCO Sports

Tune in to WRCO for local and regional sports!, WRCO - Richland Center - Country & Community

News·News Commentary

Pixie Dust Twins Podcast

Pixie Dust Twins Podcast

Ashley and Sammi have been best friends for over 20 years, and Disney fans for even longer. Their love of all things Disney, from the parks, to movies, to books and more, is one of the biggest reasons they are still close to this day. Come hang out with them as they talk about all of their favorite magical things! You just might find yourself sprinkled with your own pixie dust by the end of each show!

Society & Culture·TV & Film·Places & Travel·Film Reviews

Founder's Guide Post

Founder's Guide Post

The Founders Guidepost provides conversations with experts to help you, the Founder, have a more successful exit from your business, to help preserve your American Success story. This content is intended to be informational only, not to be taken as tax or legal advice. For tax and legal advice, seek appropriate counsel.

arizonabusiness·businessexit·businesspodcast·Business·entrepreneurstory·Entrepreneurship·arizonaentrepreneurship·exitstrategy

Ecogradia

Ecogradia

How do we design buildings and cities for a planet in crisis? And how do we create an equitable world for all life? Join sustainability strategist and author, Nirmal Kishnani, on Ecogradia, a new weekly podcast where we explore the way forward with experts and practitioners at the frontlines of sustainable architecture and urbanism. If you seek inspiring stories and provocative points of view, innovative ideas, and solutions that are future-ready, Ecogradia is for you. Each episode pushes the boundaries of knowledge so you can shape your own journey, beyond ‘less harm’ to ‘doing good’. To get even more out of this podcast, go to ecogradia.com to find all our episode notes. You can also follow us, leave a review or share your views on LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, and YouTube. The first season of Ecogradia is sponsored by the Holcim Foundation for Sustainable Construction.

Education·Arts·How To·Technology·Design

Scan code
Listen anywhere